#Chalmers

Operatörsträning i VR

Hållbar produktion - en expertintervju

Additiv tillverkning av metall

Seminarium om automatisk kitting och internlogistik

Digital mognadsgrad

Utmaningsdrivet IKT stöd till Operatörer i industri

Monteringsinstruktioner för korta takttider - examensarbete

Träningsprocess för operatörsträning i virtuell verklighet - examensarbete

Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering - examensarbete

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö - examensarbete

Hur digitalisera? Tips och en kort introduktion till edigs ämnesområden

En metod för att ta fram kärnförmågor för social hållbarhet för företag i industrin

Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer - examensarbete

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Hur kan man stötta operatörens intuition?

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

Human-Robot-x (HRx); vilka olika typer av interaktion finns mellan människa och robot?

CGM/ABB AB om framtidens hållbara fabrik - attraktivt arbete, AI och miljö

Grader av automation - en triologi (del 1)

Grader av automation - en triologi (del 2)

Grader av automation - en triologi (del 3)

Cecilia Berlin om det globala målet: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En introduktion till attraktivt arbete i framtidens fabrik

Ett ramverk för interoperabilitet

Uppkopplade fabriken med 5G från SKF, Ericsson och Chalmers

Lärdomar från 3D-skanning av produktionssystem

Smarta möten med MEET-modellen

Podd om Smart Maintenance

Underhåll i den smarta fabriken - examensarbete

Monteringsintruktioner i Augmented Reality - examensarbete

Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete

Sekvensplanering och optimering av produktionssystem - examensarbete

VR - nu kan vi göra rätt redan innan vi gör fel

Vad är Big data och hur kan vi använda det?

Visualisering med punktmoln på Chalmers

Resultat från labexperiment och företagsstudier

Smarta monteringsinstruktioner - examensarbete

Interaktiva fabriker i Augmented Reality med hjälp av Microsoft Hololens - examensarbete

Användning av AR i montering - Montören ser instruktionerna i sina smarta glasögon

Virtuella miljöer inom tillverkningsindustrin - examensarbete

Forskningsresultat - Mätning av välbefinnande i realtid

Starta svarven med AR-lösning