#examensarbete

Operatörsträning i VR

Hållbar utveckling inom NPI-process baserad på koldioxidutsläpp och CSR - Examensarbete

XR-tekniker inom bilindustrin

Roadmap for Sustainable Development for SME - Examensarbete

IT-arkitektur för 5G-implementation i en fabrik – möjligheter och svårigheter - examensarbete

Hållbara returkedjor, t.ex. genom att minska CO2-utsläpp - examensarbete

Industri 4.0 och digitaliseringens påverkan på den svenska tillverkningsindustrin - examensarbete

Växthusgasutsläpp från produktionsanläggningar

Falsifiering av robot säkerhetssystem med Deep Reinforcement Learning

VR/AR som verktyg för kompetensutveckling - examensarbete

Verktyg för hållbarhetsbedömning

Använda Gamification i en Workshop

Vikten av flexibilitet i industrin

Mot en Digital Tvilling för den Smarta Fabriken - examensarbete

Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering - examensarbete

Sekvensoptimering med hjälp av förstärkt inlärning i RobotStudio - examensarbete

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö - examensarbete

Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer - examensarbete

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

Lärande genom förstärkt- och virtuell verklighet

Underhåll i den smarta fabriken - examensarbete

Monteringsintruktioner i Augmented Reality - examensarbete

Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete

Sekvensplanering och optimering av produktionssystem - examensarbete

Virtuell driftsättning av produktionsprocesser - examensarbete

Digital visuell planering och styrning - examensarbete

Smarta monteringsinstruktioner - examensarbete

Virtuell driftsättning Smarta Fabriker - examensarbete

Vad är virtual commissioning?

Interaktiva fabriker i Augmented Reality med hjälp av Microsoft Hololens - examensarbete