Hållbar produktion (Introduktion till industriell digitalisering)

Målgrupp

Permitterade anställda i svensk industri

Syfte

Utbildningsmodulen är en del av kursen "Introduktion till industriell digitalisering" som är utvecklad under våren 2020 med stöd från Vinnova.

Det övergripande syftet är att kollektivt höja kompetensen inom och nyfikenheten på nya teknologier för att påskynda utvecklingen av nya industriella processer inom ramen för industri 4.0.

Syftet med utbildningsmodulen om Hållbar produktion är att skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor och för att på detta sätt få en bättre framtid/industri/samhälle.

Lärmål

- Få inblick i hållbarhetsbegreppet

- Förstå sambandet mellan hållbarhet och hur nya teknologier kan gå hand i hand

- Ta del av företags exempel

- Cirkulär ekonomi...

Introduktion

Hållbar produktion som konkurrensmedel...

Nya teknologier exempelvis 5G, AI, digitala tvillingar och additiv tillverkning ger förutsättningar för bland annat effektiviseringar, analys, optimering och nödvändig transformation.

Hållbarhet måste vara grunden i allt vi gör och ständigt vara i vårt medvetande.

Övrig info

Ansvarig

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College