Introduktion Production for Future: Den förstärkta/uppkopplade fabriken

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG.

Syfte

Kunskapsöverföring och träning av studenter som skall praktisera hos Production for Future eller var med i monter på olika mässor.

Lärmål

Deltagaren skall lära sig innehållet i utbildningsmodulen för att på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt kunna förklara hur vi använder oss av förstärkt verklighet och uppkoppling till internet i våra fabriker.

Introduktion

Vi använder oss av förstärkt verklighet och kopplar även upp våra fabriker genom många olika applikationer tillsammans med våra sammarbetspartners. I modulen får du lära dig hur dessa applikationer fungerar och hur de effektiviserar produktionen.

Övrig info

Ansvarig

Albin Lind,