Introduktion Production for Future: Vera-fabriken

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG.

Syfte

Kunskapsöverföring och träning om Vera-fabriken för studenter som skall praktisera hos Production for Future eller vara med i monter på olika industrimässor.

Lärmål

Deltagaren skall lära sig innehållet i utbildningsmodulen för att på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt kunna förklara vad som är gjort i Vera-fabriken och hur funktioner som används i fabriken fungerar

Introduktion

Vera-fabriken byggdes 2019-2020 och var med på Underhållsmässan 2020. Den byggdes av studenter med syfte att lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik och exemplifiera flexibel produktion.

Övrig info

Ansvarig

Albin Lind,