Introduktion Production for Future: VR-glasögonfabriken

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG.

Syfte

Kunskapsöverföring och träning inom VR-glasögonfabriken för studenter som skall praktisera hos Production for Future eller vara med i monter på olika industrimässor.

Lärmål

Deltagaren skall lära sig innehållet i utbildningsmodulen för att på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt kunna förklara vad som är gjort i VR-glasögonfabriken i projektet Production for Future och hur funktioner som används i fabriken fungerar.

Introduktion

VR-glasögonfabriken byggdes av studenter under våren 2017 och har därefter förbättrats med olika studentarbeten. Fabriken står på Ericsson i Göteborg och har även stått ett kortare tag på Universeum, Balthazar och Chalmers. Den var även med på industrimässorna Scanautomatic 2017 och Underhåll 2018.

Övrig info

Ansvarig

Albin Lind,