Introduktion till kollaborativa robotar och smart industri

Målgrupp

Studenter inom produktion

Syfte

En förberedelse för automation expo

Lärmål

Ha kunskaper om vad en kollaborativ robot är och hur den används i industrin.

Introduktion

Övrig info

Ansvarig

Johannes Persson, GTC