Produktionstekniker Kompetenscenter Köping

Målgrupp

YH-Digitalisering/smarta fabriker

Syfte

Lärmål

Introduktion

Artiklar

Det attraktiva arbetet i Smarta Fabriker

Den digitala transformationen startar hos kundens värdeskapande och slutar i tekniken

Den uppkopplade fabriken

Den förstärkta och digitala fabriken

Digitala plattformar

Digitalisering i framtida processindustrin

Framtidens digitala fabrik ställer nya krav på underhållsarbetet

YuMi - kolloborativa robot

AI förbättrar kvalitén på additivt tillverkade komponenter

AI och framtiden

AI, evolution och matematiska modeller

3D modell av produktionsanläggning

3D printed plastic parts in serial production

3D scanning stöttar flexibiliteten i produktion

3D-skrivare ger fantastiska möjligheter

Additiv tillverkning av metall

Additiv tillverkning på Sandvik

AI och robotar - när händer det?

Användning av AR i montering - Montören ser instruktionerna i sina smarta glasögon

AR/VR tillämpning - exempel från ABB

Att skapa en vision för sin digitalisering

Använda Gamification i en Workshop

Att våga göra det analoga digitalt

Automatisk detektering av muttrar hos AB Volvo

Bildigenkänning för effektivare produktion

Big Data skapar nya affärsmodeller

Det trådlösa fabriksgolvet

Bättre översikt hos ABB med Internet of Things

Digitala instruktioner - på Volvo Penta

Digitalisering – förändra rätt sak med rätt data

Grader av automation - en triologi (del 1)

Grader av automation - en triologi (del 2)

Grader av automation - en triologi (del 3)

Exempel på hur AI kan användas

IoT för skruvförband

Introduktion till digitalisering med smarta arbetssätt hos Swedish Match

IT-arkitektur för 5G-implementation i en fabrik – möjligheter och svårigheter - examensarbete

Höja effektivitet genom 5G-förberedd uppkoppling

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

IT-infrastruktur i Smarta Fabriker

Podd om Smart Maintenance

Visualisering med punktmoln på Chalmers

Virtuell träning ökar säkerheten i industrin

VR - nu kan vi göra rätt redan innan vi gör fel

Virtual Reality, VR inom service

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Vikten av en väl fungerade och flexibel digital infrastruktur i dynamiska produktionsmiljöer: Fallstudie Scania

Vad är en digital tvilling?

Vad är Big data och hur kan vi använda det?

En introduktion till attraktivt arbete i framtidens fabrik

Human-Robot-x (HRx); vilka olika typer av interaktion finns mellan människa och robot?

Hur använder du dina VR-glasögon ihop med din smartphone?

Kunskapsöverföring med hjälp av film och QR-kod i Smarta Fabriker

Punktmolnsmodell av Smarta Fabriker

Kollaborativa robotapplikationer - en expertintervju

Hur kan vi använda oss av smarta robotar?

Så använder vi VR i Smarta Fabriker

Spelifiering i teknikutbildningar för att öka gemenskap och mångfald

Underhållssystem – varför välja molnet?

Uppkopplade fabriken med 5G från SKF, Ericsson och Chalmers

Utbildning av operatörer i Smarta Fabriker

Smart Maintenance och användning av 3D-printer

Smart Maintenance på Volvo Cars

Smart sensor gör motorn intelligent

Övrig info

Ansvarig

Dennis Bergsman, Högsbo Säljkonsulter AB